Diskusní téma:login výbor

Datum: 31.07.2018

Vložil: Radikwoots

Titulek: Создание сайтов любой сложности Копии Любых Лендингов

Мой viber, whatsApp: пишите 8-996-725-57-87 скайп kruzzor

Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты.Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить:
------------------------------------
1. Качество услуг на уровне ведущих компаний.
---
2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы).
---
3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа.
---
4. ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРТФОЛИО РЕАЛЬНЫХ РАБОТ. ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ПРОСТО ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ НА САЙТАХ.
---
5. Мой опыт работы в рекламном агентстве позволяет выделить ваш продукт среди конкурентов, что значительно повысит вашу прибыль от сайта в дальнейшем.
---
6. Люблю креативить. Это можно увидеть в моих работах.
---
7. При желании можно встретиться и побеседовать лично.
---
8. Также могу предложить: SEO продвижение сайта, контекстную рекламу Я.Директ и SMM продвижение в социальных сетях
---
Я надеюсь, что первоначальной информации достаточно, ЗВОНИТЕ ;)
-------------------------------------
Сайт-визитка, лендинг, лэндинг, landing page, интернет-магазин, портал, корпоративный сайт.

Datum: 29.08.2016

Vložil: MÍRA

Titulek: DRESY

Supr odkaz na dresy
https://www.aasport.cz/AKCE-c11_0_1.htm

Datum: 17.10.2013

Vložil: supervisor

Titulek: schůze výboru

Tak zase jedna schůze po delší době, 23 ve středu od 19h projednávat se bude zimní sezona, mikulášská, a hlavně jakým směrem se budem ubírat dál.

Datum: 22.07.2013

Vložil: Žaneta

Titulek: Zápis

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 5. 7. 2013

Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Malina, p. Samek, Ing. Zikudová, p. Břečka

Hosté: sl. Jelínková

1) Pan Fuchs ml. seznámil členy Výboru s hospodařením za období srpen 2012 až červen 2013. Celkové příjmy: 266.500,-- Kč, celkové výdaje: 327.960,-- Kč. Současný stav financí: 68.560,-- Kč, v pokladně 6.670,-- Kč.

2) Pan Břečka a pan Fuchs ml. informovali o současném stavu návštěvnosti sportovišť za poslední čtvrtletí – z důvodu poklesu je nutno upravit otevírací dobu.
Návrh: otevřeno středa – sobota, 1 osoba zajišťující provoz sportovišť a baru (sl. Jelínková), odměna obsluhy 50% ze zisku
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

3) Správcovské povinnosti budou řešeny průběžně – údržbové práce budou prováděny dobrovolně členy Sokola po vzájemné domluvě.





Ověřovatelé zápisu:
p. Malina
Ing. Zikudová

Datum: 24.06.2013

Vložil: supervisor

Titulek: game over

Tak jsme překonaly všechny rekordy na dětský den dokazilo 15 dětí takže vice jak vloni prostě pecka a večerní zábava nezůstala nic dlužna přišly pouhé 3 platící osoby

Datum: 08.05.2013

Vložil: Žaneta

Titulek: Dětský den

Ahoj, právě jsem zjistila, že 8.6. je i tradiční pohádkový les v Chlístovicích...a asi to bude problém, protože maminky, co jsem s nima mluvila se chystají tam:-(

Datum: 16.05.2013

Vložil: supervisor

Titulek: Re: Dětský den

Ahoy vím o tom a je přeloženo na 15.6 i zábava takže o nic nepřijdou, dnes jdou do tisku ty letáky i s novým datumem, jinak díky za info jouda

Datum: 16.05.2013

Vložil: supervisor

Titulek: Re: Re: Dětský den

Tak ještě jedna změna nakonec konečný termín je 22. června

Datum: 16.05.2013

Vložil: supervisor

Titulek: Re: Re: Re: Dětský den

Tak ještě se uvažuje o 1 červnu jakmile to bude už na 110 procent dám to sem :D

Datum: 16.05.2013

Vložil: Žaneta

Titulek: Re: Re: Re: Dětský den

To je dobře, že to přeložíte...jen - já 22.6. určitě nemůžu, pokud by bylo třeba s něčím pomoci...

Datum: 21.05.2013

Vložil: supervisor

Titulek: Re: Re: Re: Re: Dětský den

ok je jasno přeloženo na 22 no žanetko nevadí tak dostaneš jinčí oukol :D

Datum: 22.05.2013

Vložil: Žaneta

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Dětský den

:-))

Datum: 02.05.2013

Vložil: Žaneta

Titulek: Zápis z VH

Ahoj, vkládám zápis ze středeční schůze před VH a z VH. Prosím o kontrolu a případné doplnění jednotlivých bodů dle Vašich informací, které jste na VH přednášeli.

Pa
Ž.

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 24. 4. 2013

Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Ing. Zikudová, p. Samek


1) Příprava Valné hromady – projednání programu, příprava prezenční listiny.

2) Dětský den 8. 6. 2013 – připravit žádost o grant z Obce Zbraslavice; příprava programu.

3) Změna otvírací doby na letní provoz: přidána neděle 10,00 – 15,00 hod.

4) Na úpravu tenisových kurtů nutno dokoupit 2 x koště, postřik a 1x hrábě.

5) Diskuze o reklamní kampani – v plánu výroba 3 reklamních billboardů.

6) Příprava večerní zábavy dne 8. 6. 2013.










Ověřovateli:
M. Fuchs
V. Samek



Zápis z 53. Valné hromady TJ Sokol Zbraslavice
ze dne 26. 4. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny


1) Jednatel TJ Sokol Zbraslavice b. Josef Fuchs přivítal přítomné členy a seznámil je s jednotlivými body programu VH. Dále konstatoval, že k 1. 3. 2013 eviduje místní organizace 31 členů, z nichž je 17 přítomno a tudíž je VH usnášeníschopná.

2) Do návrhové komise byli navrženi b. Jiří Zikuda, s. Kristýna Jelínková a b. RNDr. Petr Somberg. Složení komise bylo řádně odhlasováno.
Hlasování: pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0

3) Starosta TJ Sokol Zbraslavice b. Josef Břečka pozdravil přítomné a seznámil je s hlavními aktivitami a činnostmi místního sdružení v uplynulém roce.

4) Členka Výboru Ing. Volencová informovala o podání daňového přiznání za rok 2012.

5) B. Martin Fuchs informoval o hlavních investicích v roce 2012 – výměna oken a dveří ve staré části budovy (hrazena spoluúčast u dotace ze SZIF), vybudování minigolfového hřiště, rekonstrukce tenisových kurtů, vybudování kavárny …. Dále hovořil o dotacích, jež byly místní organizaci poskytnuty. Viz. samostatná příloha zápisu.

6) Bratr Fuchs st. informoval o aktivitách oddílů A a B stolního tenisu. Obě družstva dosahují velmi dobrých výsledků v regionálním přeboru. Dále seznámil přítomné s řadou turnajů ve stolním tenise, jež místní organizace pořádá. Od podzimu 2012 funguje kroužek stolního tenisu pro žáky ZŠ a jeho vedoucím byl b. Světlík st., který však musel ze zdravotních důvodů ze své funkce odstoupit. Prozatímně kroužek vede starosta J. Břečka.

7) S. Ing. Žaneta Zikudová seznámila přítomné s činností Mateřského centra, jenž bylo otevřeno v prosinci 2011 a je především určeno pro maminky a děti od narození do šesti let.

8) B. Martin Fuchs přítomným představil plánované investice pro letošní rok: modernizace kotelny, úprava elektroinstalace, vybudování ledové plochy (dle počasí), vybavení oddílů… V průběhu dalších let bude nutná větší investice do rekonstrukce podlahy a oplocení areálu.

9) Starosta Břečka představil přítomným leták, který bude distribuován široké veřejnosti a obsahuje seznam aktivit provozovaných v sokolovně a termíny připravovaných kulturních a sportovních akcí.

10) Starosta Břečka informoval přítomné o stavu budovy, sportovišť a pracích provedených za uplynulý rok. Dále informoval o uskutečněných aktivitách a využívání jednotlivých sportovišť – např. nárůst návštěvníků posilovny.

11) Diskuze:

• V diskuzi vystoupil host VH starosta obce p. Ondřej Havlovic, jež přednesl informace a připomínky k součinnosti Obce a TJ Sokol. Dále se vyjádřil k připomínkám, které byly předneseny k akcím pořádaných místním SDH, při nichž došlo ke značným materiálním škodám na majetku TJ Sokol Zbr..
• Bratr Těšitel poděkoval za pozvání a pochválil činnost místní organizace.



Usnesení VH ze dne 26. 4. 2013 viz. samostatná příloha.


Datum: 09.03.2013

Vložil: Žaneta

Titulek: Zápis - prosím o vložení na web (případně si upravte, doplňte)

Ahoj, vkládám zápis z únorové schůze - omlouvám se za zpoždění...Ž.

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 13. 2. 2013

Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Ing. Zikudová


1) Členské známky pro rok 2013 – na starosti p. Malina.

2) Vznik oddílu badmintonu – vedoucí p. Jan Tvrdík.

3) Doručena pozvánka na Valnou hromadu MAS Lípa pro venkov – účast potvrzena.

4) Datum konání Valné hromady TJ Sokol Zbr. stanoveno na 19. 4. 2013 od 19,00 hod.. Přípravu a rozeslání pozvánek bude mít na starosti pan Josef Fuchs. Na příští schůzi bude zaktualizován seznam všech členů a bude rozhodnuto jakým způsobem bude každý konkrétní člen osloven. Dále bude stanoven program VH.

5) Příprava žádosti o grant od Obce sokolské na činnost oddílů, jež má být podána do 31. 3. 2013.

6) Pan Martin Fuchs připravuje pro Obec sokolskou Výkaz nákladů na provoz, který je třeba odevzdat do 31. 3. 2013.

7) Pan Břečka, starosta TJ Sokol Zbr., informoval o průběhu akce Joudův svěrák-účast cca 25 lidí.

8) V příštích třech týdnech proběhnou v Sokolovně tři plesy – myslivecký, rybářský, letecký – veškeré náležitosti s tím spojené byly individuálně projednány s pořádajícími organizacemi.



Ověřovatelé zápisu:
Josef Fuchs
Josef Břečka

Datum: 18.02.2013

Vložil: supervisor

Titulek: rybari ples

Ples proběhl ve velmi kultivované a klidné atmosféře a bez jediného problému.

Záznamy: 1 - 15 ze 133
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek