Omezené otevření posilovny

27.04.2020 10:11

Dnem 27.4.2020 se umožňuje využívání posilovny za následujících podmínek 

- dodržení vzdáleností mezi cvičícími 2 metry

- používání desinfekce

- maximální počet současných cvičících  = 5

- doporučeny rukavice

- obecné dodržování hygieny a vzájemných ohledů