Úhrada příspěvků

03.01.2022 10:05

Příspěvky na rok 2022 zůstávají ve výši 1.000,- Kč

Je možné je uhradit ve dvou splátkách po 500,-

Prosím o úhradu během ledna 2022 v době 18:00-20:00 hod. každou středu a pátek v sokolovně