Pravidla SOFT Tenis

 

(C) ČESKÝ SOFTTENISOVÝ SVAZ 2007

Dvouhra

Pro dvouhru se použijí pravidla pro čtyřhru s těmito výjimkami:

1. Dvorec

1. Kurt pro singly je obdélníkový prostor ohraničený podávacími bočními čarami prodlouženými

k základním čarám a základními čarami.

2. Názvy čar a jejich délka

1. Nákres dvorce, názvy čar a délka čar jsou tyto:

Název čáry Označení Délka

Boční čára IO, JT

Základní čára IJ, OT

Podávací boční čára EG, FH

Podávací čára EF, GH

Podávací střední čára MN

Středová značka R, S

3. Podání a příjem

1. Proti sobě hrající hráči se v podání během zápasu střídají po jedné hře, s výjimkou final game.

Každý hráč začíná ve hře podávat do levé, úhlopříčně opačné části kurtu pro podání, poté do

části pravé a druhý hráč je příjemcem podání.

2. V final game podává každý hráč střídavě po dva po sobě následující body. Podávat začíná

hráč, který měl právo podávat v souladu s pravidly a druhý hráč je příjemcem podání.

4. Hra a sada

1. Počet her v zápase je v zpravidla 7 nebo 9.

2. Smějí být hrány zápasy jako je zápas na 15 bodů, zápas na 3 hry nebo zápas na 5 her. Smějí

mýt hrány také dlouhé zápasy jako je zápas na 3 sady nebo zápas na 5 sad. Jedna sada

v dlouhém zápase se skládá z 15 bodů, nebo ze 3, 5, 7 nebo 9 her.

5. Zisk nebo ztráta hry

1. Pár který jako první získal ve hře čtyři body, získává hru. Záskaly‐li oba páry ve hře tři body,

skóre se nazývá shodou a použije se tento postup:

a. Pár, který získal jeden bod po shodě získává výhodu a když stejný pár získá

následující bod, získá tento pár hru.

b. Jestliže poté, co jeden pár získal výhodu, získá další bod druhý pár, skóre je opět

shoda. Tak se tedy skóre změní ve shodu vždy, když se páru nepodaří získat další

bod poté, co získal jeden bod po shodě.

2. Jestliže oba páry získaly tři hry v zápase na sedm her, následující hře se říká Závěrečná hra a

užije se tohoto postupu:

a. Pár, který získal v Závěrečné hře sedm bodů, získá hru a zápas.

b. Jestliže oba páry získaly v Závěrečné hře šest bodů, nazývá se skóre shodou a pro

situace po shodě se použije postup podle prvního odstavce.

3. Stejný postup se použije v zápase na 3, 5 nebo 9 her, tedy když oba páry získaly 1 hru

v zápase na 3 hry, 2 hry v zápase na 5 her nebo 4 hry v zápase na 9 her.

4. Ve hře na 15 bodů se Závěrečná hry odehraje v souladu s pravidlem 31 a pár, který první získá

15 bodů, získá zápas. V případě, že oba páry záskaly 14 bodů, nazývá se skóre shodou a

postupuje se podle prvního odstavce.

6. Aplikace pravidel

1. S výjimkou ustanovení výše uvedených Článků 1, 2, 3 a 4 se pro singlové zápasy užije

ustanovení Části 4 těchto Pravidel.